De dienst Nierziekten-nefrologie Kliniek Sint-Jan in Brussel

Welkom bij de dienst nierziekten-nefrologie van de Kliniek Sint-Jan in Brussel. Ons gespecialiseerd team staat voor u klaar met nefrologen-internisten, dialyseverpleegkundigen, een diëtiste en een sociaal assistente om u van a tot z te begeleiden. Ons strikte kwaliteitsbeleid garandeert u de allerbeste zorg.

Wij behandelen:

  • patiënten met acute en chronische nierziekten;
  • dialysepatiënten;
  • patiënten voor niertransplantatie;
  • patiënten met hoge bloeddruk;
  • patiënten met algemene inwendige aandoeningen.

Ons dialysecentrum heeft 27 dialyse-units voor peritoneale en hemodialyse. Ons medisch team is met een dertiental dialyse-units ook actief in het Sint-Maria ziekenhuis in Halle. Hemodialysepatiënten kunnen ook terecht in het Valida Ziekenhuis in Sint-Agatha-Berchem (13 dialyse-units).

De dienst nierziekten-nefrologie staat in voor:

  • diagnose en behandeling van nierziektes;
  • behandeling bij nierinsufficiëntie: hemodialyse, thuisdialyse, ambulante peritoneale dialyse, collectieve autodialyse, niertransplantatie;
  • bloedzuivering buiten het lichaam (plasmaferese).

Wij proberen ook om nieraandoeningen te voorkomen door aangepaste behandeling. Hiervoor werken onze nefrologen-internisten samen met endocrinologen, vaatchirurgen en radiologen van de Kliniek Sint-Jan.

 

 

 

Contacteer ons voor meer informatie of maak een afspraak!